Chiptuning - zvyšovanie výkonu

Chiptuning je softwarová úprava riadiacej jednotky motora za účelom lepšieho zážitku z jazdy,
zníženia spotreby, posunu využiteľného pásma otáčok a podobne.

Väčšina tejto úpravy je prácou pri PC, kde sa upravia hodnoty, mapy, ktoré riadia chod motora.
Práca je teda založená na dlhoročných skúsenostiach, študovaní dokumentov, ako riadiaca jednotka funguje a testovaním v praxi.
Pre správny výsledok je veľmi dôležité meranie pred a po úprave na valcovej skúšobni.
Ak je chiptuning vykonávaný bez takého merania, nie je to profesionálny prístup k veci!

Postup pri chiptuning-u

Vozidlo, na ktorom zákazník prišiel k nám sa najprv odskúša, ako sa správa na ceste. Krátkou jazdou sa skontroluje, či napríklad
nie sú poškodené poloosi, čo by bola prekážka v meraní na brzde. Tiež je dôležité, v akom stave sú pneumatiky, či je náprava
v poriadku. Nasleduje optická kontrola v motorovom priestore, či sú v poriadku prevádzkové kvapaliny...
Medzi motoristami sú aj ľudia, ktorí jazdia niekoľko rokov s motorom, ktorý nie je v poriadku. Preto sú tieto kontroly nutné.

Auto sa pripojí na diagnostiku. Ak sa zistí vážna chyba, kvôli ktorej je motor napr. v núdzovom režime, ďalej sa nepokračuje.  Ak je všetko v poriadku, následne sa vyčíta riadiaca jednotka. Väčšina áut sa upravuje cez diagnostický konektor vozidla. Sú však prípady, kedy to možné nie je. Vtedy je na nás, akým spôsobom sa pracuje s riadiacou jednotkou. Prihliada sa pritom na to, aby auto nezostalo bez známok života, aby sa pri práci s riadiacou jednotkou nevniesla ďalšia možná príčina poruchy po čase. V tom nám pomáhajú roky skúseností.

Teraz, keď je auto v poriadku, vojdeme na valcovú skúšobnú, resp. Dynamometer.
Vieme odmerať autá s pohonom 4x4 a to v podobných podmienkach ako na ceste a teda vieme autu simulovať zátaž.
Týmto spôsobom celé meranie vie krásne uľahčiť celý proces chiptuning-u. Auto teda vieme zabrzdiť a sledovať jeho chovanie.
Nie je to len teda o zošliapnutí plynu na podlahu a sledovaní výsledného výkonu.

Auto sa upevňuje pomocou ťažných hákov vpredu a vzadu. Všetko závisí od konkrétneho auta.

Auto je vpredu chladené tlakom vzduchu, a vzadu sú výfukové plyny odvádzané von.

Meranie na takejto brzde je aj dôkaz pre zákazníka, či daná práca bola vykonaná správne.
Nenechajte sa nachytať na miestnych úpravcov, ktorí vedia sľúbiť výkon prakticky hocijaký.
Bez merania na brzde sa zákazník spolieha na svoj pocit z jazdy, ktorý je subjektívny a častokrát nesprávny.
Zverte nám svoje auto a zažite skutočný nárast výkonu.